Trịnh Hữu Minh

Phó Chủ tịch HĐQT MCP - Tổng giám đốc MCP

Mã CK: MCP

Vị trí : 327

Vị trí năm ngoái: 435

Tài sản: 19,640

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trịnh Hữu Minh
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MCP - Tổng giám đốc MCP
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
1951
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MCP - Tổng giám đốc MCP
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam