Trần Xuân Kiên

Tổng giám đốc TAG - Chủ tịch HĐQT TAG

Mã CK: TAG

Vị trí : 81

Vị trí năm ngoái: 98

Tài sản: 132,517

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Xuân Kiên
Vị trí:
Tổng giám đốc TAG - Chủ tịch Hội đồng quản trị TAG
Giới tính:
Nam
CMND:
011800325
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
27307
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Thành phố Nam Định
Địa chỉ thường trú:
Tổ 71, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
04.37666666 (486)
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc TAG - Chủ tịch Hội đồng quản trị TAG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Thị Thu Hường Vợ 125,121
Trần Vân Trang Em gái
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam