Trần Vinh Nguyên

Em ông Trần Kim Thành_Chủ tịch HĐQT KDC - Phó Chủ tịch HĐQT TLG

Mã CK: KDC
TLG

Vị trí : 288

Vị trí năm ngoái: 327

Tài sản: 24,640

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Vinh Nguyên
Vị trí:
Cổ đông lớn TLG
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn TLG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Kim Thành Anh trai 894,477
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam