Trần Túc Mã

Tổng giám đốc TRA - Phó Chủ tịch HĐQT TRA

Mã CK: TRA

Vị trí : 199

Vị trí năm ngoái: 299

Tài sản: 39,850

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Túc Mã
Vị trí:
Tổng giám đốc TRA - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TRA
Giới tính:
Nam
CMND:
011344072
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
17/06/1965
Nơi sinh:
Nam Định
Quê quán:
Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định
Địa chỉ thường trú:
TT Công ty CP TRAPHACO, Thái Thịnh, Lạng Hạ, Đống Đa,HN
Điện thoại cơ quan:
(84-4) 681 185
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Dược học
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc TRA - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TRA
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam