Trần Trung Hiếu

Con bà Nguyễn Thị Cúc_Phó TGĐ PNJ - Ủy viên HĐQT PNJ

Mã CK: PNJ

Vị trí : 469

Vị trí năm ngoái: 436

Tài sản: 11,566

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Trung Hiếu
Vị trí:
CON bà Nguyễn Thị Cúc
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Cúc Mẹ 15,421
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam