Trần Thu Thủy

Vợ ông Chu Đức Khang_Phó TGĐ GMD - Phó Chủ tịch HĐQT GMD

Mã CK: GMD

Vị trí : 365

Vị trí năm ngoái: 3542

Tài sản: 17,270

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thu Thủy
Vị trí:
VỢ ông Chu Đức Khang
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
1233E- Khu Thảo Điền 1, Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Chu Đức Khang Chồng 11,714
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam