Trần Thị Vân Loan

Tổng giám đốc ACL - Chủ tịch HĐQT ACL

Mã CK: ACL

Vị trí : 245

Vị trí năm ngoái: 190

Tài sản: 28,567

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thị Vân Loan
Vị trí:
Tổng giám đốc ACL - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACL
Giới tính:
Nữ
CMND:
351220836
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20/10/1971
Nơi sinh:
Long Xuyên, An Giang
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số 18/46A, đường Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc ACL - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Văn Nhân   Bố 9,998
Lê Thị Lệ  Mẹ 9,998
Nguyễn Xuân Hải  Chồng 4,498
Trần Minh Nhựt  Anh 9,998
Trần Thị Thúy  Em
Trần Tuấn Khải  Em
Trần Tuấn Nam  Em 0,022
Trần Thị Thu Vân Em
Trần Tuấn Khanh  Em 10,255
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam