Trần Thị Tuyết

Mẹ ông Lê Viết Hải_Chủ tịch HĐQT HBC - Tổng giám đốc HBC

Mã CK: HBC

Vị trí : 415

Vị trí năm ngoái: 773

Tài sản: 14,016

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thị Tuyết
Vị trí:
MẸ ông Lê Viết Hải
Giới tính:
Nữ
CMND:
020959343
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
226/13 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Viết Hải Con 117,550
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam