Trần Thị Thanh Thủy

Vợ ông Lê Văn Phúc_Ủy viên HĐQT SGC - Phó TGĐ S55

Mã CK: SGC

Vị trí : 336

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 18,942

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thị Thanh Thủy
Vị trí:
VỢ ông Lê Văn Phúc
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:

Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam