Trần Thị Thái

Ủy viên HĐQT KTS

Mã CK: KTS
SLS

Vị trí : 155

Vị trí năm ngoái: 158

Tài sản: 52,455

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thị Thái
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị KTS
Giới tính:
Nữ
CMND:
021895781
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
14558
Nơi sinh:
Thành phố Hồ Chí Minh
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
48 Trần Chánh Chiếu, phường 14 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
0938.336.699
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị KTS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Giám đốc Công ty TNHH Kim Hà Việt
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam