Trần Thị Mỹ Xuân

Cổ đông lớn DQC

Mã CK: DQC

Vị trí : 249

Vị trí năm ngoái: 366

Tài sản: 28,361

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thị Mỹ Xuân
Vị trí:
Cổ đông lớn LHG
Giới tính:
Nữ
CMND:
021949510
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
25082
Nơi sinh:
Tp. Hồ Chí Minh
Quê quán:
Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú:
280/33/13 Cách mạng tháng 8, P10, Q3, TP HCM
Điện thoại cơ quan:
37 700 651
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn LHG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam