Trần Tài Hiếu

Cổ đông lớn TS4

Mã CK: TS4

Vị trí : 337

Vị trí năm ngoái: 359

Tài sản: 18,810

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Tài Hiếu
Vị trí:
Cổ đông lớn TS4
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
2737 West Ross Ave AL Hambra, CA 91803, USA
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn TS4
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam