Trần Quang Nghị

Phó Chủ tịch HĐQT TDH

Mã CK: TDH

Vị trí : 278

Vị trí năm ngoái: 356

Tài sản: 25,314

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Quang Nghị
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TDH
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19/10/1960
Nơi sinh:
TP. Hồ Chí Minh
Quê quán:
TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú:
Số 19 Tô Vĩnh Diện, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 896 3533
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Thị Tiến Mẹ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam