Trần Quang Chúc

Người CBTT MSN

Mã CK: MSN

Vị trí : 284

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 24,800

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Quang Chúc
Vị trí:
Người CBTT MSN
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật
Chức vụ hiện tại:
Người CBTT MSN
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam