Trần Phương Ngọc Giao

Con bà Cao Thị Ngọc Dung_Chủ tịch HĐQT PNJ - Tổng giám đốc PNJ

Mã CK: PNJ

Vị trí : 107

Vị trí năm ngoái: 99

Tài sản: 89,596

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Phương Ngọc Giao
Vị trí:
CON bà Cao Thị Ngọc Dung
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn PNJ
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Cao Thị Ngọc Dung Mẹ 234,742
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam