Trần Minh Văn

Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 148

Vị trí năm ngoái: 193

Tài sản: 56,704

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Minh Văn
Vị trí:
Giám đốc điều hàng dự án VNM
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật thương mại, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí
Chức vụ hiện tại:
Giám đốc điều hàng dự án VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam