Trần Minh Loan

Chủ tịch HĐQT ASP - Tổng giám đốc ASP

Mã CK: ASP

Vị trí : 391

Vị trí năm ngoái: 517

Tài sản: 15,754

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Minh Loan
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ASP - Tổng giám đốc ASP
Giới tính:
Nam
CMND:
024016570
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1957
Nơi sinh:
Nam Định
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí An Pha S.G
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Thu Nga Vợ 6,480
Trần Minh An Em ruột
Trần Thị Hạnh Em ruột
Trần Thị Văn Chị ruột
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam