Trần Minh Hoàng

Em ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 65

Vị trí năm ngoái: 53

Tài sản: 179,461

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Minh Hoàng
Vị trí:
EM ông Trần Hùng Huy
Giới tính:
Nam
CMND:
024999338
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Tp. HCM
Quê quán:
Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Hùng Huy Em trai 448,844
Đặng Thu Thủy Mẹ 171,267
Trần Mộng Hùng Bố 257,772
Trần Đặng Thu Thảo Chị gái 164,927
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam