Tạ Tuấn Quang

Ủy viên HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 226

Vị trí năm ngoái: 350

Tài sản: 32,549

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Tạ Tuấn Quang
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HPG
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
17/12/1961
Nơi sinh:
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Cử nhân
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HPG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam