Shin Young Sik

Tổng giám đốc KMR - Chủ tịch HĐQT KMR

Mã CK: KMR

Vị trí : 215

Vị trí năm ngoái: 285

Tài sản: 35,500

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Shin Young Sik
Vị trí:
Tổng giám đốc KMR - Chủ tịch Hội đồng quản trị KMR
Giới tính:
Nam
CMND:
KN0878184
Quốc tịch:
Hàn Quốc
Dân tộc:
Hàn
Năm sinh:
21197
Nơi sinh:
Hàn Quốc
Quê quán:
Seoul, Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú:
Dong–A@ 103 – 508 Jamwon dong, Seocho Gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại cơ quan:
0650.791 038
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Quản lý
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc KMR - Chủ tịch Hội đồng quản trị KMR
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Mirae Fiber (Hưng Yên), Chủ tịch Hội đồng quản trị - Mirae Fiber Tech Co., Ltd
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lim Jeong Yul Vợ 12,146
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam