Phùng Tuấn Hà

Ủy viên HĐQT PET - Tổng giám đốc PET

Mã CK: PET

Vị trí : 407

Vị trí năm ngoái: 639

Tài sản: 14,591

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phùng Tuấn Hà
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị PET - Tổng giám đốc PET
Giới tính:
Nam
CMND:
011025065
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1964
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
88 ngõ 84, phố Ngọc Khánh, Ba ðình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
08-35566186
Trình độ văn hóa:
Hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật
Chức vụ hiện tại:
Tổng Giám ñốc Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam