Phan Văn Minh

Giám đốc Kinh doanh HDC - Phó Chủ tịch HĐQT HDC

Mã CK: HDC

Vị trí : 486

Vị trí năm ngoái: 597

Tài sản: 10,783

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam