Phan Trí Nghĩa

Chủ tịch HĐQT VBC

Mã CK: VBC

Vị trí : 301

Vị trí năm ngoái: 5476

Tài sản: 22,570

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phan Trí Nghĩa
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VBC
Giới tính:
Nam
CMND:
12009305
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
18/6/1974
Nơi sinh:
Quê quán:
Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú:
Số 4, Đường Ngô Gia Tự, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VBC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su (Lào)
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam