Phan Tiết Hồng Minh

Vợ ông Võ Anh Tuấn_Chủ tịch HĐQT VPH

Mã CK: VPH

Vị trí : 344

Vị trí năm ngoái: 561

Tài sản: 18,539

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phan Tiết Hồng Minh
Vị trí:
Cổ đông lớn
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1956
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Bác sỹ
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam