Phan Thị Thảo Sương

Ủy viên HĐQT DNY - Phó TGĐ DNY

Mã CK: DNY

Vị trí : 243

Vị trí năm ngoái: 340

Tài sản: 29,034

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phan Thị Thảo Sương
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc DNY - Ủy viên Hội đồng quản trị DNY
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
1962
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Lô23 đường 30/4 - Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc DNY - Ủy viên Hội đồng quản trị DNY
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam