Phạm Văn Nùng

Cổ đông lớn HAI

Mã CK: HAI

Vị trí : 254

Vị trí năm ngoái: 234

Tài sản: 27,875

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Văn Nùng
Vị trí:
Cổ đông lớn HAI
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn HAI
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam