Phạm Văn Hùng

Cổ đông lớn FDC

Mã CK: FDC

Vị trí : 310

Vị trí năm ngoái: 274

Tài sản: 21,583

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Văn Hùng
Vị trí:
Chủ tịch HĐQT FDC
Giới tính:
Nam
CMND:
023984901
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1959
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT FDC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục (FIDECO Land)
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Thị Xuân Hồng Vợ 7,844
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam