Phạm Thị Thu Hồng

Ủy viên HĐQT SAF - Tổng giám đốc SAF

Mã CK: SAF

Vị trí : 392

Vị trí năm ngoái: 473

Tài sản: 15,608

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thị Thu Hồng
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị SAF - Tổng giám đốc SAF
Giới tính:
Nữ
CMND:
022482201
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20917
Nơi sinh:
Hải Hưng
Quê quán:
Long An
Địa chỉ thường trú:
173 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 833 0638
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Củ nhân chuyên ngành Kinh tế Thương nghiệp, Cao cấp chính trị, Chứng chỉ Giám đốc Tài chính (Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển), Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Giám đốc (Trường Đào tạo Tại chức)
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị SAF - Tổng giám đốc SAF
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam