Phạm Thị Hồng Hội

Vợ ông Nguyễn Văn Hiệu_Cổ đông lớn

Mã CK: DRC

Vị trí : 275

Vị trí năm ngoái: 534

Tài sản: 25,542

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thị Hồng Hội
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Văn Hiệu
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn DRC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Văn Hiệu Chồng
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam