Phạm Thành Đô

Ủy viên HĐQT HGM

Mã CK: HGM

Vị trí : 308

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 21,869

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thành Đô
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HGM
Giới tính:
Nam
CMND:
012006390
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
28491
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú:
8/ 82 Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế ngoại thương
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HGM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Phạm Văn Hội Bố 7,220
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam