Phạm Phúc Toại

Tổng giám đốc HLG - Chủ tịch HĐQT HLG

Mã CK: HLG

Vị trí : 135

Vị trí năm ngoái: 97

Tài sản: 63,459

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Phúc Toại
Vị trí:
Tổng giám đốc HLG - Chủ tịch Hội đồng quản trị HLG
Giới tính:
Nam
CMND:
301260660
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
26/01/1956
Nơi sinh:
Đồng Tháp
Quê quán:
Hồng Ngự, Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú:
149 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Tp HCM
Điện thoại cơ quan:
072.3871348
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học An ninh
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc HLG - Chủ tịch Hội đồng quản trị HLG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Ngọc Ánh Vợ 87,881
Phạm Thị Thu Hiền Con 8,550
Phạm Hoàng Long Con 8,627
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam