Phạm Nghiêm Xuân Bắc

Ủy viên HĐQT HCM

Mã CK: HCM

Vị trí : 384

Vị trí năm ngoái: 462

Tài sản: 16,248

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HCM
Giới tính:
Nam
CMND:
010160129
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1961
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
33 Ngách 6/14, Đội Nhân, Q.Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
(04) 3934 0629
Trình độ văn hóa:
Hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Luật, Quản trịKinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ tại tổ chức khác:
Tổng Giám đốc Công ty Vision & Associates
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam