Phạm Minh Vũ

Con ông Phạm Văn Khương_Phó TGĐ VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 398

Vị trí năm ngoái: 418

Tài sản: 15,241

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Minh Vũ
Vị trí:
CON ông Phạm Văn Khương
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Phạm Văn Khương Bố 219,657
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam