Park Young Koung

Vợ ông Lee Jae Eun_Tổng giám đốc EVE - Chủ tịch HĐQT EVE

Mã CK: EVE

Vị trí : 312

Vị trí năm ngoái: 385

Tài sản: 21,449

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Park Young Koung
Vị trí:
VỢ ông Lee Jae Eun
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Hàn Quốc
Dân tộc:
Hàn
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn EVE
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lee Jae Eun Chồng 129,665
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam