Nguyễn Xuân Mai

Em ông Nguyễn Minh Hoàn_Tổng giám đốc NHA - Chủ tịch HĐQT NHA

Mã CK: KSH
NHA

Vị trí : 239

Vị trí năm ngoái: 179

Tài sản: 29,794

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Xuân Mai
Vị trí:
Cổ đông lớn KSH
Giới tính:
Nam
CMND:
161134081
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
23288
Nơi sinh:
Quê quán:
Yên Nam, Duy Tiên, Nam Hà
Địa chỉ thường trú:
phường Hai Bà Trưng, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn KSH
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam