Nguyễn Xuân Hòa

Cổ đông lớn CTI

Mã CK: CTI

Vị trí : 369

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 17,106

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Xuân Hòa
Vị trí:
Cổ đông lớn CTI
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
168 KP.11, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam