Nguyễn Xuân Hải

Tổng giám đốc VBC - Phó Chủ tịch HĐQT VBC

Mã CK: VBC

Vị trí : 333

Vị trí năm ngoái: 1778

Tài sản: 19,321

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Xuân Hải
Vị trí:
Tổng giám đốc VBC - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VBC
Giới tính:
Nam
CMND:
183119074
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
25268
Nơi sinh:
Hà Tĩnh
Quê quán:
Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú:
Khối 13, Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc VBC - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VBC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam