Nguyễn Vũ Dương

Con bà Ngô Thị Thông_Chủ tịch HĐQT NHW - Tổng giám đốc NHW

Mã CK: NHW

Vị trí : 263

Vị trí năm ngoái: 297

Tài sản: 27,044

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Vũ Dương
Vị trí:
CON bà Ngô Thị Thông
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
102/1A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn NHW
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Ngô Thị Thông Mẹ 155,086
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam