Nguyễn Việt Hòa

Chủ tịch HĐQT VSC

Mã CK: VSC

Vị trí : 294

Vị trí năm ngoái: 393

Tài sản: 23,352

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Việt Hòa
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VSC
Giới tính:
Nam
CMND:
030204135
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20797
Nơi sinh:
Quê quán:
Thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ thường trú:
11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại cơ quan:
(031) 3 836 705
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư máy xếp dỡ
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VSC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Dương Minh Hảo Vợ
Nguyễn Hoàng An Con
Nguyễn Hoàng Linh Con
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam