Nguyễn Văn Vũ Lượng

Cổ đông lớn NHW

Mã CK: NHW

Vị trí : 348

Vị trí năm ngoái: 395

Tài sản: 18,273

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Vũ Lượng
Vị trí:
Cổ đông lớn NHW
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn NHW
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Ngô Thị Thông Mẹ 155,086
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam