Nguyễn Văn Thắng

Thành viên BKS VTF

Mã CK: VTF

Vị trí : 338

Vị trí năm ngoái: 469

Tài sản: 18,765

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Thắng
Vị trí:
Thành viên Ban kiểm soát VTF
Giới tính:
Nam
CMND:
300190141
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
13/11/1960
Nơi sinh:
Đức Hòa, Long An
Quê quán:
Đức Hòa, Long An
Địa chỉ thường trú:
52 Huỳnh Việt Thanh, Phƣờng 2, TP Tân An, Long An
Điện thoại cơ quan:
0673 764159 - 0913958126
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Nông học
Chức vụ hiện tại:
Thành viên Ban kiểm soát VTF
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Tăng Thị Linh Quyên Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam