Nguyễn Văn Sự

Tổng giám đốc HAG - Ủy viên HĐQT HAG

Mã CK: HAG

Vị trí : 157

Vị trí năm ngoái: 157

Tài sản: 52,391

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Sự
Vị trí:
Tổng giám đốc HAG - Ủy viên Hội đồng quản trị HAG
Giới tính:
Nam
CMND:
230451361
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1958
Nơi sinh:
Quảng Nam
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
19A Cù Chính Lan, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại cơ quan:
091 3408416
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc HAG - Ủy viên Hội đồng quản trị HAG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Kim Em 0,095
Nguyễn Văn Dũng Em 3,339
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam