Nguyễn Văn Nhựt

Tổng giám đốc VNH - Chủ tịch HĐQT VNH

Mã CK: VNH

Vị trí : 311

Vị trí năm ngoái: 316

Tài sản: 21,477

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Nhựt
Vị trí:
Tổng giám đốc VNH - Chủ tịch Hội đồng quản trị VNH
Giới tính:
Nam
CMND:
024804114
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1958
Nơi sinh:
Long An
Quê quán:
Long An
Địa chỉ thường trú:
149X/23 Tô Hiến Thành, F. 13, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
(08) 3.7653.276
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Trung cấp Quản lý Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc VNH - Chủ tịch Hội đồng quản trị VNH
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Thị Thúy Vợ
‹Nguyễn Văn Triển Con
Nguyễn Văn Báu Em ruột
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam