Nguyễn Văn Mỵ

Cổ đông lớn KLF

Mã CK: KLF

Vị trí : 236

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 30,428

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Mỵ
Vị trí:
Cổ đông lớn KLF
Giới tính:
Nam
CMND:
135120280
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn KLF
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam