Nguyễn Văn Hoá

Cổ đông lớn DMC

Mã CK: DMC

Vị trí : 293

Vị trí năm ngoái: 820

Tài sản: 23,650

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Hoá
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc DMC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
21/10/1967
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Cử nhân
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc DMC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam