Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT ATA - Tổng giám đốc ATA

Mã CK: ATA

Vị trí : 273

Vị trí năm ngoái: 249

Tài sản: 25,744

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ATA - Tổng giám đốc ATA
Giới tính:
Nam
CMND:
351220913
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
15/08/1960
Nơi sinh:
Châu Đốc, An Giang
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang
Điện thoại cơ quan:
076.931 579
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học Tài chính
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ATA - Tổng giám đốc ATA
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Tuấn Sĩ Em
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam