Nguyễn Trung Kiên

Cổ đông lớn NTP

Mã CK: NTP

Vị trí : 250

Vị trí năm ngoái: 358

Tài sản: 28,301

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Trung Kiên
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc NTP - Ủy viên HĐQT NTP
Giới tính:
Nam
CMND:
031616806
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
22410
Nơi sinh:
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc NTP - Ủy viên HĐQT NTP
Chức vụ tại tổ chức khác:
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS)
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam