Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Con ông Nguyễn Quang Hòa_Phó Chủ tịch HĐQT TNA

Mã CK: TNA

Vị trí : 339

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 18,733

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam