Nguyễn Thị Xuân Lan

Chị ông Nguyễn Trọng Thông_Tổng giám đốc HDG - Người CBTT HDG - Chủ tịch HĐQT HDG

Mã CK: HDG

Vị trí : 424

Vị trí năm ngoái: 496

Tài sản: 13,456

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Xuân Lan
Vị trí:
CHỊ Nguyễn Trọng Thông
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam