Nguyễn Thị Tuyết

Vợ ông Đỗ Xuân Chiểu_Chủ tịch HĐQT POM

Mã CK: POM

Vị trí : 121

Vị trí năm ngoái: 126

Tài sản: 69,323

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Tuyết
Vị trí:
VỢ ông Đỗ Xuân Chiểu
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1982
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của POM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Xuân Chiểu Chồng 14,021
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam